30 mln dofinansowania na przebudowę ulic na północy Szczecin!

10:00
https://infoludek.pl/wp-content/uploads/2020/07/gf-9LVt-ds1b-V8Ua_walec-1920x1080-nocrop.jpg
Zdjęcie ilustracyjne
Maksymalne możliwe dofinansowanie, czyli 30 mln zł otrzyma Gmina Miasto Szczecin na realizację projektu pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie”. To aż osiem ulic do przebudowy. Po blisko ponad pół roku od złożenia wniosku, dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało przyznane.

W sierpniu 2022 roku Gmina Miasto Szczecin złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o przyznanie 30 mln zł, czyli najwyższego możliwego dofinansowania na realizację inwestycji drogowych w północnej części miasta. Pełny koszt inwestycji to ok. 60 mln zł..

Przebudowane zostanie 8 ulic o łącznej długości blisko 4,9 km:

  1. ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
  2. ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
  3. ul. Urlopowa;
  4. ul. Nowa;
  5. ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
  6. ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
  7. ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
  8. ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Gotowa jest już dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnienia i decyzjami. Przetarg na realizację, zostanie ogłoszony w możliwie szybkim terminie. Zadanie musi być ponadto skoordynowane z planowaną przebudową zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego.

Nadzór nad inwestycją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

/Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie/