9 maja 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2017/2018, w tym do klas I dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach ponadgimnazjalnych.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, itp. :

Termin składania wniosków do klas I szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych ogólnodostępnych:

9.05.2017 r. – 21.06.2017 r. do godz. 15:00

Termin składania wniosków do klas I szkół ponadgimnazjalnych dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego:

9.05.2017 r. – 23.05.2017 r. do godz. 15:00

Załączniki:

Źródło: Wydział Oświaty