Czy będą poprawki w uchwale dot. Strefy Płatnego Parkowania?

Nowy cennik oraz granice Strefy Płatnego Parkowania spędzają sen z powiek wielu szczecińskich kierowców. Podwyżki mają wejść w życie już wiosną tego roku. Tymczasem jeszcze 26 stycznia radni będą głosować dwie poprawki do uchwały wprowadzającej nowe regulacje. Czego będzie dotyczyła planowana nowelizacja?

Planowane zmiany mają dotyczyć listy ulic wchodzących w skład obszaru płatnego parkowania oraz dopuszczalnych parametrów spalin dla pojazdów hybrydowych. Na najbliższej sesji szczecińscy radni mają także rozważyć wniosek inicjatywy obywatelskiej „Stop podwyżkom w SPP”.

Foto. UM Szczecin

Planowana nowelizacja uchwały o SPP

Uchwała z dnia 22 września 2020 roku, dotycząca Strefy Płatnego Parkowania ma wpływ na funkcjonowanie dróg publicznych. Uchwalone tego samego dnia  przepisy pozbawiły statusu drogi publicznej ul. Łaziebną i ul. Mariacką. Podobnie stało się z częścią ulicy Tkackiej, Staromłyńskiej, Staromiejskiej oraz ulicy Koński Kierat. Zmiana statusu w ich obszarach weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i pociąga za sobą konieczność korekty w uchwale o SPP.
Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w SPP – TUTAJ

Druga poprawka ma dotyczy poziomu emisji COdla hybryd, których właściciele będą mogli korzystać z ryczałtu 50 zł miesięcznie. Radni zamierzają zająć się także tematem potrzeby dodatkowego oznakowania w ramach planowanego obszaru płatnego tak, aby zracjonalizować ilość oznakowania w newralgicznych miejscach.

Szczegóły regulacji w obszarze SPP

Planowana Strefa Płatnego Parkowania ma pomóc w utworzeniu Nowego Ładu Parkingowego, który podzieli w przyszłości Szczecin na trzy strefy o różnych priorytetach komunikacyjnych:

  • Strategicznej Interwencji: ma obejmować obszar Starego Miasta i Łasztowni, w którym preferowany będzie ruch pieszy i możliwa komunikacja publiczna oraz ruch pojazdów elektrycznych
  • obszar SKM: strefa preferencji dla komunikacji publicznej i elektromobilności z udziałem aut prywatnych
  • Strefę Zewnętrzną: obszar poza śródmieściem oddzielony linią SKM – bez ograniczeń w ruchu z uwzględnieniem parkingów buforowych na granicy strefy.

Integralną częścią  planu jest budowa parkingowców, parkingów P+R, parkingów przy stacjach SKM, które umożliwią łączenie różnych rodzajów transportu w trakcie jednej podróży.

Jak nowe regulacje odnośnie SPP mają pomóc miastu?

W ramach działań zachęcających szczecinian do korzystania  z komunikacji publicznej Miasto obniżyło ceny biletów okresowych. Także z tego powodu 31 marca 2021 roku zostanie uruchomiona linia autobusowa nr 90, która będzie obsługiwać ścisłe centrum. Ponad to w roku 2021 planowa jest inauguracja roweru miejskiego IV generacji. Środkiem do celu mają być także regulacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania.

Według projektodawców uchwały o SPP zbyt mała rotacja aut w centrum miasta jest spowodowana przede wszystkim nadmierną liczbą abonamentów i opłat zryczałtowanych. Pojazdy z opłatami długoterminowymi zajmują połowę strefy. Stąd konieczność zmiany  struktury  cennika.

Nowy cennik SPP

Nowe stawki opłat mają wejść w życie w ostatnim dniu marca br. Nie przewidują one abonamentów rocznych. W zamian będzie abonament na wybraną liczbę dni roboczych (maks. 23) w cenie 30 zł/dzień  dla strefy A i 20 zł/dzień dla B.

Abonamenty miesięczne (150 zł za strefę B i  240 zł za strefę A) i będą dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie.

Roczna opłata zryczałtowana dla mieszkańca strefy wzrośnie z 96 do 360 zł.

Opłata za pierwszą godzinę w strefie B będzie kosztować 2,8 zł (teraz 1,6), a w strefie A 3,6 zł. (teraz 2,8).

Nowością będzie opłata zerowa za pierwsze 15 minut.

Inicjatywa „Stop podwyżkom w SPP”

Powyższy cennik nie spotkał się z entuzjazmem użytkowników szczecińskich dróg. W styczniu br. na Facebooku zawiązała się inicjatywa pt „Stop podwyżkom w SPP”, o której infoludek.pl pisał w niedawnym artykule. Organizatorzy zebrali wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały obywatelskiej.

Postulują przesunięcie terminu zmian granic i cennika SPP „o dwa lata, to jest do czasu, gdy ruszy Szczecińska Kolej Metropolitalna i będą gotowe nowe parkingi.” Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta także na sesji 26 stycznia br. – poinformował Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl