Największa inwestycja ciepłownicza zakończona

11:00
Szczecińska Energetyka Cieplna (logo)

Dzięki inwestycji udało się osiągnąć wszystkie założone cele, przy nakładach inwestycyjnych niższych od zakładanych o blisko 6 milionów złotych, a także znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Szczecinie.

Projekt inwestycyjny, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, trwał blisko 8 lat. W 2008 r. rozpoczęto jego przygotowanie – analizy opłacalności i harmonogram inwestycji. W 2011 r. podpisano umowę z NFOŚiGW – wtedy też rozpoczęły się przetargi na wykonawstwo oraz pierwsze prace budowlane.

To było duże wyzwanie dla naszego miasta. SEC pracował na ponad 100 ulicach lewobrzeża Szczecina, często dostosowując terminy realizacji do inwestycji miejskich. Dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość, a inwestorowi za sprawną realizację inwestycji – powiedział Prezydent Piotr Krzystek. – Dzięki przeprowadzonym pracom wszyscy zyskaliśmy: odbiorcy ciepła bezpieczeństwo energetyczne, a mieszkańcy czystsze powietrze – dodał prezydent.

Rzeczywiście skala przedsięwzięcia była wyjątkowa. Projekt należy do największych w branży ciepłowniczej – podkreśla Mariusz Majkut, prezes zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. I dodaje: – To jak na razie największe nasze przedsięwzięcie, ale nie jedyne. Wszystkie nasze projekty mają na celu zwiększenie konkurencyjności cen ciepła, modernizację infrastruktury oraz ochronę środowiska. Chciałbym podziękować mieszkańcom Szczecina za wyrozumiałość z jaką spotykaliśmy się w sytuacjach utrudnień komunikacyjnych i grzewczych, wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych.

Projekt w liczbach:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Szczecin – Lewobrzeże” – 73 zadania inwestycyjne, 35 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, blisko 150 tysięcy GJ oszczędności energetycznej i ponad 14 tysięcy ton CO2 w powietrzu rocznie mniej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin