Internetowa rezerwacja w sprawach paszportowych i cudzoziemców

10:22

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostało uruchomione umawianie wizyt za pośrednictwem strony internetowej.

Przyjmujemy coraz więcej wniosków od cudzoziemców – głównie obywateli Ukrainy, zainteresowanych legalizacją pobytu w Polsce – do końca września przyjęliśmy już tyle samo wniosków, co przez cały ubiegły rok. Internetowa rejestracja ułatwi tym osobom wizytę w naszym urzędzie. Pomoże też zaplanować termin złożenia wniosku o paszport i na pewno będzie szczególnie pomocna w czasie wakacji, kiedy zainteresowanych sprawami paszportowymi jest więcej – mówi Małgorzata Neumann, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ZUW. – Jesteśmy też w trakcie reorganizacji sali obsługi i tworzenia dodatkowych stanowisk, które usprawnią załatwianie spraw cudzoziemców – dodaje dyrektor Neumann.

Rezerwacją internetową objęte są sprawy paszportowe: składanie wniosku i odbiór dokumentu, a także sprawy cudzoziemców: pobyt w Polsce, zaproszenia, uznanie i nadanie obywatelstwa polskiego, zezwolenia na pracę oraz uzupełnianie dokumentów.

Aby zarezerwować wizytę należy wybrać datę i sprawę, którą zamierzamy załatwić. Następnie wyświetlone zostaną dostępne godziny – po wybraniu jednej z nich musimy wpisać imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy i adres mailowy, na który będzie przekazane potwierdzenie rezerwacji.

W informacji e-mailowej dotyczącej rezerwacji wizyty znajduje się również link do jej anulowania.

Na stronie rejestracja.zuw.szczecin.pl, oprócz rezerwacji wizyty, znajdziemy też informacje na temat liczby oczekujących i obsłużonych osób, czynnych stanowisk oraz przewidywanego czasu na obsługę.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie