Fundusze Europejskie dla mnie i sąsiada. POWER dla rozwoju młodych

08:40

Jesteś młody, chętny do pracy, ale nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego? Chciałbyś coś robić, ale nie wiesz, jaka profesja byłaby tą wymarzoną? Skończyłeś szkołę i szukasz nowej drogi życia? Jeśli tak, możesz liczyć na solidną pomoc. A wszystko to za sprawą funduszy europejskich.

Masz 15-30 lat? Możesz mieć POWER!

POWER to z angielskiego siła, ale też skrót od przyjętego przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z jego pomocą młodzi ludzie mogą liczyć na rozpoczęcie satysfakcjonującej drogi zawodowej zaraz po skończeniu szkoły.

Program rozpisany jest na lata 2014-2020 i pozwala szkolić, przygotować do zawodu, znaleźć staż lub wsparcie na założenie własnego biznesu. POWER to także pożyczki na szkolenia, studia i bony na rozwój. To cała gama narzędzi, które z bezrobotnego absolwenta zrobią pewnego swojej wartości pracownika. Jak z nich skorzystać? Wystarczy znaleźć instytucję, która taki program realizuje. Sprawdź w swoim regionie najbliższy urząd pracy albo ochotnicze hufce pracy.

Zaprojektuj sobie przyszłość

Znasz taką sytuację? Kończysz szkołę i zaczynasz planować przyszłość. Myślisz, że świat leży u Twoich stóp. A rzeczywistość bywa różna – chodzenie od pracodawcy do pracodawcy, pisanie życiorysów i to nieznośne zdanie „skontaktujemy się z panem, panią …”. Co kiedy tego kontaktu nie ma, a Ty, młody człowieku, zaczynasz wątpić w siebie? Tu z pomocą przychodzą unijne pieniądze. Dzięki nim masz szansę zaplanować swoją zawodową karierę!

W programie mogą uczestniczyć osoby między 15. a 30. rokiem życia. To one miewają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, często dlatego, że nie mają pomysłu na zawodową drogę, i że blokuje je brak doświadczenia. Pracodawca chce mieć przecież pracownika, z którego będzie zadowolony, a więc kompetentnego. W tym też pomoże unijny POWER. – Chcąc skorzystać z programu można przygotować własny projekt lub zostać uczestnikiem projektów realizowanych przez innych – mówi Katarzyna Sobieraj z koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 – Takie osoby mogą uzyskać wsparcie w poszukiwaniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zdobyciu doświadczenia, mobilności zawodowej. Pomoc może być udzielona osobom niepełnosprawnym i zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej – precyzuje Katarzyna Sobieraj.

Siła w szkoleniach

Historia każdego bezrobotnego jest inna. Staram się, żeby moi pracownicy do każdej osoby, która się do nas zgłasza, podchodzili indywidualnie – podkreśla Henryk Kozłowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

Pomoc zostanie zatem dopasowana do Twoich potrzeb. W jakim zakresie i przy pomocy jakich narzędzi będzie Ci udzielona, to ważna rola specjalisty, który ułoży twój indywidualny plan działania. Najczęściej w takim planie jest szkolenie jak napisać życiorys i list motywacyjny, są ćwiczenia przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym lub coachem. Wielu przedsiębiorców zgłasza się do urzędów pracy i oferuje szkolenia dla bezrobotnych w swoich firmach.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie może zrealizować indywidualne szkolenie, którego efektem będzie zatrudnienie bezrobotnego – twierdzi dyrektor Kozłowski. – Mieliśmy już kurs strzyżenia psów, na sternika motorowodnego, konsultanta ślubnego czy instruktora szkolenia podstawowego jazdy konnej – wymienia. – Dużym zainteresowaniem cieszą się też staże. Żeby znaleźć stażystę, pracodawca musi złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek, w którym określi program stażu. – To nasza gwarancja, że gdyby z tego przeszkolonego pracownika zrezygnowano, mógłby szukać pracy gdzie indziej, bo ma już jakieś umiejętności – mówi dyrektor. – Zdarza się, że pracodawca sam nam wskazuje kandydata do odbycia stażu. Przedsiębiorcom to się opłaca – od pół roku do nawet roku nie ponoszą kosztów związanych z realizacją stażu. Finansowanie jest z programu POWER, a to niemałe pieniądze, bo około tysiąca złotych brutto miesięcznie.

Interwencja na pomoc

To nie łopata i kopanie rowów – mówi dyrektor urzędu pracy. – To może być bardzo różna specjalizacja. Na przykład w firmie może czasowo brakować księgowych, pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia takich bezrobotnych przez minimum trzy miesiące. Niby niewiele, ale dla księgowej bez pracy to po pierwsze możliwość zarobienia pieniędzy, poza tym możliwość powrotu na rynek zatrudnienia, lepsze samopoczucie i więcej wiary we własne możliwości.

Z programu POWER pracodawca zatrudniający do prac interwencyjnych dostaje 800 złotych i na opłacenie ZUS-u dla pracownika. – Idealnie, kiedy bezrobotny chce pracować i umie współdziałać w grupie, a pracodawca spełnia nałożone na niego obowiązki. Urząd jest swego rodzaju buforem między jednym a drugim.

Jeśli zatem jesteś odpowiedzialny, potrafisz pokazać, że zależy Ci na pracy, także interwencyjnej, a przy tym umiesz działać w zespole – zwiększasz swoje szanse na rynku pracy.

Samodzielność ma moc

Twój pomysł na życie to własny biznes. Wiesz, co Cię pasjonuje, masz już odpowiednią wiedzę i spróbowałeś swoich sił w ulubionej dziedzinie. Napisz biznesplan i skorzystaj z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pamiętaj, żeby się do tego zadania przygotować, bo będziesz musiał udowodnić, że dasz sobie radę. Ważne, aby Twój pomysł miał wyjątkowy atut odróżniający go od innych, i przede wszystkim był rentowny. Dotacja pozwoli Ci, na przykład, zakupić sprzęt niezbędny do pracy. To dzięki korzystaniu z niego będziesz mógł mieć dochody. Dlatego zbieraj rachunki za wszystkie zakupy, bo dotację należy rozliczyć i udowodnić, że to, czego potrzebowałeś, faktycznie masz np. na swoim biurku.

Akcja migracja

A gdybyś w swoim rodzinnym mieście nie znalazł pracy, a zatrudnienie dostępne byłoby w innym miejscu? – Dla osób, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania, mamy bony na zasiedlenie. Brana jest pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania i znalezienie legalnego zatrudnienia, taka pomoc często się udaje – w uzupełnieniu dodaje dyrektor Henryk Kozłowski.

Bo najważniejsze jest próbować, szukać, dociekać, nie poddawać się.

 Dzieje się!

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie realizuje obecnie dwa projekty dla młodych. Celem jest zdobycie tzw. pracy czasowej, czyli tymczasowego zatrudnienia, które pozwoli osobom początkującym na rynku pracy zdobyć praktykę zawodową i nawiązać kontakty z pracodawcami.

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” ma za zadanie zwiększyć zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu i spełniają ustawowe warunki objęcia wsparciem opiekuńczo-wychowawczym – mówi Anna Gasińska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie. To forma wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Udział jest bezpłatny. – Skorzysta z niego 1600 osób podzielonych na 160 grup. Realizacja potrwa do końca grudnia 2016 r. – opowiada pani dyrektor. – Drugi projekt to „Akcja Aktywizacja – YEI”. Ten potrwa do sierpnia 2017 r. i ma poprawić sytuację na rynku pracy osób w wieku do 24 roku życia.

W obu projektach młodzież będzie mogła uczestniczyć w wybranych kursach zawodowych i szkoleniach (np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs językowy, podstawowy kurs komputerowy lub ECDL czy kurs przedsiębiorczości). Uczestnicy przejdą też metamorfozę – zaplanowano zajęcia ze stylistą oraz zakup strojów. Wsparcia udzielą psycholog oraz doradca zawodowy. Na koniec odbędzie się trzymiesięczny płatny staż u pracodawców.

Pieniądze są, narzędzia są, specjalistów nie brakuje. Informacje o programach znajdziesz także w lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, których adresy podajemy poniżej.

Zapamiętaj – wszystko zaczyna się od pierwszego kroku.

Joanna Wyrzykowska

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skierowany jest m.in. do osób, które nie uczą się i nie pracują, oraz nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach doszkalających.

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

  1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

  1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

  1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

  1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 09

  1. Świdwin, ul. Mieszka I 16

email: lpi@powiatswidwinski@pl

tel. 94 365 03 36

Wyszukiwarka dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl