ZUT zwycięzcą w prestiżowym konkursie edukacyjnym „EDUinspiracje” 2020

W  dziesiątej edycji konkursu „EDUinspiracje” 2020, ZUT otrzymał nagrodę za najlepszy projekt z zakresu szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus +” za rok 2020.

Konkurs organizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Działam-Upowszechniam-Inspiruję”.
Celem konkursu „EDUinspiracje” jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

W kategorii „Szkolnictwo wyższe” nominowano:
Politechnikę Białostocką, Politechnikę Śląską, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Projekty były oceniane przez kapitułę konkursu wg pięciu kryteriów: znaczenia, działań komunikacyjnych i upowszechniających rezultaty, wpływu i oddziaływania, innowacyjności oraz możliwości przenoszenia rezultatów i atrakcyjności działań.

ZUT otrzymał nagrodę za rezultaty projektu mobilnościowego KA107 realizowanego we współpracy z uczelniami z Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Wietnamu, którego koordynatorem była Agata Bruska – kierownik Działu Mobilności Międzynarodowej ZUT.

Zajęcie pierwszego miejsca to duży prestiż i satysfakcja. Konkurs „EDUinspiracje” jest rozpoznawalny w branży edukacyjnej. W kategorii „Szkolnictwo wyższe”  nominowano pięć projektów, które wybrano spośród kilkuset. W poprzedniej edycji konkursu w 2019 roku ZUT był nominowany w tej samej kategorii, jednak nie otrzymał statuetki. Tym bardziej cieszy nas fakt, że po raz pierwszy nasza ciężka praca została doceniona – powiedziała Agata Bruska, koordynatorka projektu.

Zamierzeniem projektu była wymiana studentów w celu przeprowadzenia częściowo studiów za granicą oraz wymiana pracowników uczelni w celu realizacji pobytów dydaktycznych oraz szkoleniowych. W koncepcie ZUT-u zrealizowano dwadzieścia dwie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni. Studenci nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje znacznie zwiększające ich szanse zatrudnienia na rynku pracy.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbyła się z powodu pandemii za pośrednictwem nowych mediów. Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych 2020: https://tiny.pl/7vt9n .

ZUT "EDUinspiracje” 2020

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl