1160 kart z głosami szczecinian w urnach. A ilu mieszkańców zagłosowało online na projekty z SBO 2021?

1160 kart z oddanymi głosami na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – tyle zostawili mieszkańcy w dwóch urnach do głosowania. Na tegoroczną edycję można też było głosować online.

Dziś (22.12.br.) w urzędzie odbyło się publiczne otwieranie urn i liczenie zostawionych w nich kart do głosowania. Każda z 1160 kart zostanie wprowadzona do systemu. W liczeniu i otwieraniu urn uczestniczyli przewodniczący zespołów: opiniującego i odwoławczego SBO.

W tym roku tylko przez Internet zagłosowało 27 708 osób, oddając 129569 głosów. Z tego najwięcej, bo aż 54099 przypadło projektom ogólnomiejskim. Wśród projektów lokalnych najwięcej głosów tj. 9433 oddano na projekty obszaru „Bukowo – Warszewo”.

W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 113 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania (z tego 27 to projekty ogólnomiejskie, a 86 lokalne).

Więcej informacji na oficjalnej stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl