Przebudowa mostu nad Regalicą – sprawniejsza kolej oraz lepsze warunki dla żeglugi

Most nad Regalicą zostanie przebudowany. Efektem przebudowy będzie sprawniejsza kolej na trasie między Szczecinem a Wrocławiem oraz lepsze warunki żeglugi i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Inwestycję będą realizować dwa podmioty: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, które podpisały w tej sprawie porozumienie. Uczestnicy porozumienia podkreślają, że ta inwestycja połączy wodę i kolej. Jest ona ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale i istotna z punktu widzenia sprawnej i komfortowej kolei. Głównym zadaniem będzie zwiększenie prześwitu pomiędzy lustrem wody, a mostem. To pozwoli sprawniej prowadzić akcje lodołamania na Odrze i poprawi możliwości żeglowne na tym odcinku. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona na około 6,20 m nad lustro wody. Obecny most jest za niski. Posiada przęsło zwodzone, które jest otwierane gdy przepływają większe jednostki.

Zadanie obejmuje budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego. Z dotychczasowej konstrukcji przeprawy pozostanie część związana z mostem zwodzonym. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieni się – most stanowić będzie przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę.

Inwestycja zakłada wyłączenie z eksploatacji starego mostu i prowadzenie ruchu po nowym, dwutorowym moście. Przeprawa, spełniająca obecne wymagania żeglugi, zostanie wybudowana obok dotychczasowej konstrukcji. Pociągi będą przejeżdżały po nowym moście sprawniej. Możliwe będzie kursowanie większej liczby składów. Zwiększy się atrakcyjność podróży oraz przewozu towarów na ważnej kolejowej trasie tzw. Nadodrzance, łączącej Szczecin z Wrocławiem. Sprawniejsza będzie obsługa pociągów regionalnych i aglomeracyjnych na stacji Szczecin Podjuchy.

Zakres inwestycji

Prace inwestycyjne w ramach POPDOW zadania 1B.5/1 obejmą roboty od km 348,320 linii 273 oraz na linii 428, w tym:

  1. a) budowę filarów oraz przyczółków pod obiekt dwutorowy,
  2. b) budowę przęseł mostu dla jednego toru nad rzeką Regalicą,
  3. c) budowę i wyposażenie obiektu nastawni.

Prace w części przypisanej PKP PLK S.A., związane z infrastrukturą stacyjną obejmą roboty do km 348,320 linii 273 w zakresie przebudowy układu torowego stacji Szczecin-Podjuchy, w tym:

  1. a) budowę przęseł mostu pod drugi tor linii 273,
  2. b) budowę drugiego toru od mostu nad rzeką Regalicą do stacji Szczecin Port Centralny,
  3. c) roboty w torze nr 30 na całej długości w rejonie opracowania.

Wartość prac jest szacowana na 301 mln złotych, a środki pochodzić będą z pożyczki Banku Światowego, instrumentu unijnego CEF Łącząc Europę” oraz budżetu państwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca infrastruktury kolejowej, partycypują w kosztach inwestycji kwotą około 140 mln zł. To środki przeznaczone m.in. na budowę drugiego toru na nowym moście oraz przebudowę stacji Szczecin Podjuchy.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

przebudowa mostu nad Regalicą
Fot. Materiały prasowe,

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl