Skorzystaj z szansy na pozyskanie stypendium Prezydenta Miasta

Rusza XV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 2 do 10 października br. 


Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Jak podaje UM Szczecin, wnioski przyjmowane będą w terminie od 2 do 10 października 2017 roku do godz. 15.00.

stypendium Prezydenta Miasta

Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200zł – w drugim i 1 400zł – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina funkcjonuje od października 2010 roku i wpisuje się w działania związane z projektem Akademicki Szczecin realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl