Warsztaty z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską w WSH TWP w Szczecinie

08:00

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych na Seminarium metodyczne „Matematyczne inspiracje”, które odbędzie się 3 listopada 2016 r.

Jak zachęcić uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, którego rezultatem będzie za każdym razem uczucie przyjemności z osiągnięcia poprawnego wyniku działania matematycznego? Jak zmienić ich przekonanie, że matematyka jest zbyt trudna? Dlaczego zdarza się, że uczniowie, a także osoby dorosłe oceniają zadania matematyczne jako zadania znajdujące się poza strefą ich osobistego zaangażowania, tzn. z góry uznane są za zbyt trudne i nieumiejętność ich rozwiązania nie jest odbierana jako niepowodzenie? Jak znaleźć klucz do sukcesu uczniów w uczeniu się matematyki?

Są to pytania, na które chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi w trakcie naszego seminarium.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasze zaproszenie przyjęła

Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,

która wygłosi wykład oraz przeprowadzi warsztat dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.

Do przeprowadzenia warsztatów, których tematyka obejmować będzie zagadnienia ważne
z punktu widzenia nauczyciela realizującego edukację matematyczną na wyższych poziomach edukacyjnych, zaprosiliśmy także

Panią dr hab. Małgorzatę Makiewicz

(klasy 4-6 szkoły podstawowej) oraz

Pana mgr Michała Szumana

(gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna)

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie będzie stanowić jedną z form doskonalenia zawodowego ułatwiającą dobór odpowiednich metod nauczania matematyki, z uwzględnieniem wieku i poziomu przygotowania uczniów.

Serdecznie zapraszam
dr Alina Tomaszewska
Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Koszt uczestnictwa: 170 zł

Wpłaty na numer konta: 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 (z dopiskiem Seminarium metodyczne pn. „Matematyczne inspiracje”)

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 02.11.2016 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja uczestników – formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.wshtwp.pl, w zakładce Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kontakt: nr telefonu – 91 424 14 95 lub 91 422 04 22, e-mail: odn@wshtwp.pl

Artykuł sponsorowany