#RozmawiajReaguj – kampania edukacyjna dla opiekunów dzieci i młodzieży

Kampania społeczna pt. #RozmawiajReaguj ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 lat (49%) i 7-12 lat (41%). W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Kampania #RozmawiajReaguj

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Aby w szkole lub placówce odbyło się spotkanie z rodzicami lub lekcja z dziećmi na temat profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci należy to zgłosić na adres e-mail: joanna.napieraj@pkdp.gov.pl.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl