Energa Sailing Szczecin 2016

12:40
Energa Sailing 2016 główna

energa_2016_podstrona.jpg

To będzie już czwarta edycja realizowanego od 2013 roku szerokiego, krajowego programu Energa Sailing, prowadzonego przez Polski Związek Żeglarski i Grupę Energa. 20. stycznia br. ruszył nabór online do programu.

Celem Programu jest promowanie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu i osobistego rozwoju oraz odkrywania własnych pasji. W ramach projektu, młodzi adepci będą mogli uczyć się żeglowania na łódkach klasy Optimist oraz windsurfingu w formie cotygodniowych 3-godzinnych zajęć teoretycznych oraz praktycznych, na wodzie.

Oferta Energa Sailing w klasie Optimist adresowana jest do chłopców i dziewczynek w wieku 7–9 lat. Zajęcia w klasie Optimist będą odbywać się w Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

W każdym ośrodku na uczestników czeka 100 miejsc w klasie Optimist. Połowa uczestników zostanie zakwalifikowana do programu na podstawie indywidualnych zgłoszeń rodziców zainteresowanych dzieci. Pozostałe miejsca zostaną przydzielone szkołom podstawowym, które zgłoszą swoją chęć udziału w Energa Sailing. W obu przypadkach kluczowa będzie kolejność zgłoszeń.

Zarówno rodzice, jak i szkoły zainteresowane udziałem w programie edukacji żeglarskiej, powinny zarejestrować się na stronie internetowej EnergaSailing.pl. Zgłoszenia szkoły podstawowej może dokonać dyrektor lub nauczyciel, natomiast zgłoszenia indywidualnego – rodzic lub prawny opiekun kandydata.

Zgłoszenia do 4. edycji Energa Sailing przyjmowane będą od 20 stycznia do 19 lutego 2016 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zajęcia w ramach programu rozpoczną się 29 lutego 2016 roku. Pierwszy etap potrwa do końca kwietnia i obejmować będzie naukę teoretycznych podstaw żeglarstwa, zajęcia ogólnorozwojowe na lądzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa nad wodą i zdrowego stylu życia. W maju rozpocznie się etap drugi, czyli praktyczna nauka żeglowania na łodziach klasy Optimist. Zajęcia na wodzie potrwają do połowy października.

Źródło: Energa Sailing