Edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży

09:36
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

IMG_0112.jpg

  • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Adresatami przedsięwzięcia są uczennice i uczniowie klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Zajęcia w ramach EUD są prowadzone na siedmiu uczelniach: na Uniwersytecie Szczecińskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, na Uniwersytecie w Białymstoku i oraz na Uniwersytecie Gdańskim.

Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę). Pierwsza część zajęć to krótki wykład, Studenci EUD dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Druga – warsztaty o charakterze praktycznym podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców akademickich i ekspertów z Fundacji.

Rokrocznie grono uczestników i absolwentów stale rośnie i liczy już prawie 10 000 uczniów!

W nadchodzącej edycji rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

***

  • 08.02.2016 r. ruszają również zapisy na kolejną edycję zajęć dla gimnazjalistów w Szczecinie. Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie zwiększa się, dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to kompetencje, które powinniśmy rozwijać u gimnazjalistów – informuje dr Małgorzata Skweres – Kuchta opiekun Akademii Młodego Ekonomisty ze Szczecina.

Zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty odbywają się w siedmiu ośrodkach akademickich: na Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie w Białymstoku, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytetach Ekonomicznym w Katowicach i Poznaniu, a także po raz pierwszy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia z zakresu zarządzania marką, strategii inwestycyjnych na rynku kapitałowym, społecznej odpowiedzialność biznesu, zarządzania nieruchomościami czy kreatywności.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.gimversity.pl.

Źródło: Organizator