Dobry wybór to szkoły policealne Mentor

08:02
Mentor logo główna

mentor_podstrona.jpg

Nabór trwa. Jeszcze możesz się zapisać. Wszystkie kierunki dla dorosłych bezpłatne.

W szkole Mentor możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkunastu zawodów.

Więcej informacji: www.mentor.szczecin.pl

O szkole Mentor:

Jesteśmy jedną z niepublicznych Szkół Policealnych w Szczecinie. Mamy uprawnienia szkoły publicznej, posiadamy ugruntowaną renomę oraz zaufanie naszych słuchaczy, instytucji i pracodawców.

Naszym celem jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w ramach różnych kierunków na poziomie zapewniającym zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na lokalnym i krajowym rynku pracy.

Oferujemy szeroki zakres kierunków. Programy nauczania są na bieżąco aktualizowane zgodnie z najnowszymi trendami reformy edukacyjnej MEN, zawierają ponadto te treści, które uważa się za niezbędne dla uzyskania przez słuchaczy możliwości korzystania z nieustannego postępu wiedzy oraz nowinek technicznych. W przyszłości owocuje to osiąganiem sukcesów zawodowych.

Nad właściwym przebiegiem procesu kształcenia czuwa zespół nauczycieli – fachowców, gwarantujących najwyższą jakość realizacji programów.

Słuchacze w ramach realizacji programu nauczania odbywają praktyki zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie w zakresie wybranego kierunku kształcenia.

Rozkład zajęć pozwala słuchaczom na pracę zawodową lub jej aktywne poszukiwanie. Słuchacze otrzymują również zaświadczenia dla ZUS, KRUS i MOPS.

Absolwenci szkoły, którzy wyrażą wolę przystąpienia i pomyślnie zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymują dyplom państwowy z danej specjalności oraz, podobnie jak pozostali, świadectwo ukończenia szkoły wraz ze specyfikacją przedmiotów i ocenami końcowymi. Najlepszym wręczamy listy rekomendacyjne do pracodawców.

Naszą misją jest przekazanie Wam, Szanowni Słuchacze, rzetelnego i poszukiwanego wykształcenia oraz możliwości zdobycia cennego doświadczenia. Wszystko to w atmosferze szkoły przyjaznej, otwartej i nowoczesnej.