Więcej pieniędzy na podwórka i przedogródki

12:25
zielone podwórko

podworko.jpg

Kwota przeznaczona na oba programy będzie prawie dwa razy wyższa niż w roku ubiegłym. Nabór wniosków od zainteresowanych wspólnot mieszkaniowych już się rozpoczął i potrwa do 1 marca.

W związku z dużym zainteresowaniem wspólnot kwoty gminnych dofinansowań w roku 2016 zostały znacznie zwiększone. Gmina Miasto Szczecin przeznaczyła po 1 mln zł na realizację każdego z programów. Pieniądze te pozwolą na zmianę większej liczby podwórek i przedogródków.

Program „Zielone Podwórka Szczecina” skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie Szczecina i spełniających poniższe warunki:

1) znajdują się w nich lokale stanowiące własność gminy lub spółki komunalnej,

2) mają zawarte porozumienie/umowę z gminą lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność gminy, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.

W przypadku programu „Zielone Przedogródki Szczecina” nie obowiązuje kryterium mówiące o lokalach komunalnych znajdujących się we wspólnocie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy w terminie do 1 marca br. złożyć w ZBiLK kompletny wniosek wraz z projektem i kosztorysem. Listę wspólnot zakwalifikowanych do obu programów poznamy po posiedzeniu komisji konkursowej, prawdopodobnie w kwietniu br. Zostanie ona podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZBiLK.

Zainteresowane Wspólnoty mogą już składać wnioski (do 1 marca br. w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 – Dział Nadzoru Właścicielskiego, pok. nr 27; tel. 91 48 86 311).

„Zielone Podwórka Szczecina” to program rewitalizacyjny, który z powodzeniem realizowany jest przez szczeciński ZBiLK od 2008 roku. Dzięki niemu zaniedbane podwórka przy wspólnotowych kamienicach odzyskują dawny blask. Podczas 8 lat trwania programu kwota gminnego dofinansowania sięgnęła ok. 7 mln zł. Pozwoliło to na renowację łącznie 93 podwórek.

Dzięki udanej realizacji programu obejmującego swoim zasięgiem szczecińskie podwórka, ZBiLK w roku 2015 po raz pierwszy uruchomił bliźniaczy program pod nazwą „Zielone Przedogródki”. Jego celem jest renowacja miejskich zieleńców położonych przed kamienicami wspólnot mieszkaniowych. W roku ubiegłym dzięki gminnym dofinansowaniom renowację przeszło 11 przedogródków. W tym roku program jest kontynuowany.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin