30 milionów złotych na kształcenie zawodowe

09:00
uczniowie

Brakuje rąk do pracy, a potencjalnym pracownikom brakuje umiejętności i kompetencji – to coraz częstszy głos przedsiębiorców i inwestorów na Pomorzu Zachodnim. Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych jest jednym z kluczowych działań dla rozwoju gospodarczego regionu. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uruchamia kolejne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

WUP ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WZ 2014-2020 na „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Na wsparcie będą mogły liczyć działania obejmujące m.in. organizowanie dla uczniów praktyk i staży u pracodawców czy też pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w nauce zawodu. Środki będą mogły być również przeznaczone na stworzenie i doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych, tworzenie klas patronackich oraz modyfikację programów nauczania. Wsparcie będzie mogło objąć także nauczycieli i instruktorów, którzy zechcą podnieść umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia, praktyki i staże w przedsiębiorstwach czy zdobycie uprawnień egzaminatora. Konkurs umożliwia również wsparcie projektów obejmujących tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, jak też rozwój doradztwa zawodowego m.in. poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet 95%. Wnioski można składać od 26.02.2016 r. do 25.03.2016 r.

Zachodniopomorskie jako jeden z pierwszych regionów w Polsce zainicjowało wsparcie szkolnictwa zawodowego jeszcze w poprzedniej perspektywie unijnej. Dzięki środkom RPO 2007-2013 zrealizowano pilotażowy projekt systemowy „Najlepszy w zawodzie”, dzięki któremu 1345 uczniów odbyło specjalistyczne kursy i szkolenia, 742 uczestniczyło w dodatkowych zajęciach, a ponad pół tysiąca ma za sobą staże i praktyki w zachodniopomorskich firmach.

Więcej informacji na stronie portalu Stargardzka.pl.