Pałac Młodzieży zaprasza na 7 edycję projektu edukacyjnego „Turystyka – Rekreacja – Ekologia”

To już siódma edycja projektu edukacyjnego „Turystyka – Rekreacja – Ekologia”, na który zaprasza dzieci i młodzież Pałac Młodzieży w Szczecinie. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział członkowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. 

W ramach tejże edycji uczestnicy wezmą udział w zajęciach rekreacyjnych p.t. Turystyczna gra terenowa na orientację z wykorzystaniem kijów do nordic walking. Kij jako wsparcie turysty podczas podróży małych i dużych, czyli wszystko o kijach podczas wypraw turystycznych. Zajęcia przygotuje, zrealizuje i przeprowadzi firma 4 seasons Łukasz Wójcik specjalizująca się w nordic walking, animacji czasu wolnego i organizacji eventów. Twórcą i koordynatorem gry jest pan Łukasz Wójcik doświadczony, międzynarodowy instruktor szkoleniowiec nordic walking.

Do kogo skierowany jest projekt

Adresatami są uczniowie szczecińskich jednostek oświatowych Gminy Miasto Szczecin, w których funkcjonują Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne zgłoszone do Pracowni Turystyczno-Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Szczecinie: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, ośrodki specjalne. Placówka chcąca wziąć udział w projekcie może zgłosić jedną grupę liczącą maksymalnie 15 osób.

Jak się zgłosić?

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych będzie 5 pierwszych placówek, które prześlą kartę zgłoszenia wraz z zgodą na przetwarzanie Danych Osobowych do dnia 9 maja 2022 r. na adres mailowy: konkursy@palac.szczecin.pl.
Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą o przyjęciu do projektu nie decyduje data stempla pocztowego.

Kiedy odbywać się będą warsztaty

Warsztaty będą odbywały się w dniach: 16.05 /poniedziałek/, 17.05 /wtorek/, 18.05 /środa/, 19.05 /czwartek/, 20.05. /piątek/. Warsztaty będą odbywały się na  Jasnych Błoniach (o dokładnym miejscu zostaną poinformowane zakwalifikowane placówki), – w razie niepogody – aula Pałacu Młodzieży ul. Piastów 7.
Czas trwania pojedynczych warsztatów będzie wynosił 120 minut. Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie placówek wraz z harmonogramem warsztatów będzie dostępna na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl od dnia 11 maja 2022 r.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl