Szczecin stawia na budownictwo ekologiczne

08:34
Miasto ekologia

environmental-protection-886669_1280.jpg

Miasto Szczecin zachęca nowych inwestorów do ekologicznego budowania. Działanie to wpisuje się w realizację strategii miasta Floating Garden 2050. Szczecin jako pierwsze miasto w kraju oraz jedno z pierwszych w Europie wprowadza tego typu rozwiązanie.

Uchwała umożliwia przedsiębiorcom dokonującym nowych inwestycji w powierzchnie biurowe lub konferencyjne uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat (przy czym zwolnienie będzie przysługiwało przedsiębiorcy po zakończeniu inwestycji). Uchwała ma za zadanie promować rozwój firm funkcjonujących już na szczecińskim rynku, jak również zachęcać przedsiębiorców działających na terenie kraju, do tworzenia nowych zakładów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Strategia Floating Garden mająca na celu rozwój miasta w oparciu o wysoką jakość życia powoduje, iż Szczecin powinien promować budownictwo ekologiczne, spełniające najwyższe standardy, dlatego też w uchwale dodatkowo zaproponowano lepsze warunki zwolnienia dla budynków cechujących się certyfikatami LEED Gold oraz BREEAM Very Good.

Jednym z głównych celów strategii pozyskiwania nowych miejsc pracy dla Szczecina jest rozwój sektora usług nowoczesnych BPO/IT/SSC. Jest to sektor rozwijający się bardzo dynamicznie. W tej chwili w Polsce jest ok. 100 tysięcy miejsc pracy, w tym ok. 4 tysiące w Szczecinie. Szacuje się, że do 2025 r. liczba pracujących w tej gałęzi w Polsce osiągnie 250 tysięcy osób. Szczecin w ostatnich latach wzbogacił się znacznie w nowoczesne biurowce, co dało szansę na lokalizowanie nowoczesnych usług. Firmy z tej branży cechuje spora dynamika wzrostu zatrudnienia, wobec czego niezwykle istotne jest, aby na rynku była możliwość pozyskiwania nowej powierzchni biurowej. Wybudowane w latach ubiegłych biurowce są już wynajęte w znaczącej części, dlatego miasto wychodzi z założenia, że należy wspierać i promować powstanie nowych obiektów biurowych.

Uchwała będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2017 r.

Certfikacja LEED

Jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. LEED zapewnia właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji.

LEED jest wystarczająco elastyczny, aby się dostosować do wszystkich rodzajów budynków – komercyjnych oraz mieszkaniowych. Działa w całym cyklu życia budynku – od projektowania i budowy, poprzez eksploatację i konserwację.

Certyfikacja BREEAM

To wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów oraz najemców.System BREEAM definiuje standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin