Otwarte spotkanie ws. Nord Stream 2

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Konsorcjum Nord Stream zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji  gazociągu Nord Stream 2. 

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 13 czerwca br., o godzinie 17.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w Sali Rycerskiej.

Poprowadzi je wnioskodawca inwestycji, Konsorcjum Nord Stream wraz z wykonawcami dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji.

Spotkanie ma charakter otwarty i każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Będzie tłumaczone na język polski.

Program obejmuje przedstawienie opisu technicznego inwestycji, zakresu prac budowlanych, omówienie przebiegu procedury oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym i prezentację wyników raportu o oddziaływaniu na środowisko. Część spotkania poświęcona będzie na pytania uczestników i odpowiedzi.

 Źródło: Urząd Miasta Szczecin