Zmodernizowany WOMP w Szczecinie zapewni rehabilitację w nowoczesnych warunkach

Zakończyła się modernizacja przedwojennego skrzydła Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kopernika w Szczecinie. Oprócz przywrócenia dawnego blasku budynkowi obiekt został poddany termomodernizacji. Był to trzeci etap modernizacji tej przychodni.

Etap I i II zakończył się w 2018 roku dobudowaniem i wyposażeniem nowego skrzydła do istniejącej przychodni. Pojawiła się tu wówczas nowa rejestracja na parterze, zmodernizowano klatkę schodową, wymieniono windy, zmieniono wejście do przychodni, zagospodarowano teren, odrestaurowano mur, wymieniono ogrodzenie i zbudowano nową drogę wokół budynku.
 
Trzeci etap to oddanie do użytku wyremontowanego przedwojennego skrzydła przychodni od strony ul. Kopernika. Większość z czterech pięter przestrzeni przeznaczona została na potrzeby Przychodni Rehabilitacji. W ramach Przychodni nr 2 przeniesione zostały tu: Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Urologiczna oraz Poradnia Uzależnień, które do tej pory funkcjonowały w budynku przy ul. 3 Maja.

Całość trzyetapowego zadania miała na celu rozszerzenie zakresu funkcji pełnionej przez przychodnię z monospecjalistycznej na wielospecjalistyczną, podniesienie jakości świadczonych usług, a także obniżenie kosztów funkcjonowania ośrodka poprzez rezygnację z dzierżawionych pomieszczeń przy ulicy 3 Maja w Szczecinie – mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie Małgorzata Sysło-Przedpełska.

Przychodnia  nr 3  Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej

Na parterze wyremontowanej części budynku znalazły miejsce sale kinezyterapii, w tym sala kinezyterapii dla dzieci i zmodernizowane szatnie dla pacjentów. I piętro to gabinety lekarskie Poradni Rehabilitacji i Oddziału Dziennego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, fizykoterapia ze stanowiskami do elektrolecznictwa, magnoterapii, laseroterapii i ultradźwięków. Są tu też szatnie dla pesonelu, pokój socjalny i sala konfernecyjna. II piętro to sala kinezyterapii i gabinety masażu oraz szatnie dla pacjentów. Część zabiegów w ramach Przychodni Rehabilitacyjnej, takich jak pole magnetyczne wielkiej częstotliwości (terapuls), laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia, będzie odbywała się równolegle i niezależenie, tak jak do tej pory, na poziomie -1.

Zmodernizowany WOMP w Szczecinie
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dostosowanie budynku

Już na etapie projektu nowego skrzydła budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również w oddanej teraz części znalazły się m. in.: toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, gabinety umiejscowione w taki sposób, aby pacjent miał zapewnione wykonanie kilku różnych zabiegów w jednym miejscu, windy z zapowiedziami głosowymi oraz więcej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach termomodernizacji udało się m. in. wyremontować dach i wykonać prace, takie jak wymiana okien, docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymiana instalacji sanitarnych, docieplenie podłóg na gruncie oraz ścian zewnętrznych w gruncie, wraz z wykonaniem izolacji  wodnej.

Zmodernizowany WOMP w Szczecinie
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koszt inwestycji

Na wykonanie części prac termomodernizacyjnych WOMP otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 1,2 mln zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na pozostałe zadania jednostka uzyskała dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 900 tys. zł. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 10,4 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl