W Szczecinie powstanie nowy szpital zakaźny? Marszałek Geblewicz: „Rozpoczynamy batalię”

Samorząd Województwa zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym, dzięki którym mógłby zostać zrealizowany plan budowy nowoczesnego oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. 

Komisja Europejska zgadza się na przesunięcie środków

Podczas pandemii Komisja Europejska wyraża zgodę na przesuwanie środków w ramach RPO WZ wyłącznie na doraźne cele związane z bezpośrednią walką z COVID-19. Jednak podczas ubiegłotygodniowej wideokonferencji marszałkowi Geblewiczowi udało się przekonać Dyrektora Generalnego Dyrekcji KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Marca Lemaitre’a do zajęcia się również długofalowymi działaniami.

– Uważam, że do zagrożenia chorobami zakaźnymi nie można podchodzić krótkookresowo. Wirusolodzy na całym świecie ostrzegają dzisiaj, że pojawiać się będą nowe patogeny, które mogą być równie groźne, co COVID-19. Dlatego właśnie musimy podejmować działania długookresowe – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Bardzo mnie cieszy fakt, że Marc Lemaitre zgodził się z moją argumentacją. Rozpoczynamy zatem batalię o nowoczesny szpital zakaźny dla Pomorza Zachodniego. 

Komisja Europejska zadeklarowała, że zgodzi się na przesunięcie środków na budowę nowego oddziału szpitala zakaźnego w Szczecinie. Wcześniej muszą jednak zostać spełnione formalne wymogi związane z zatwierdzeniem projektu przez tzw. Komitet Sterujący ds. Zdrowia, który funkcjonuje przy Ministerstwie Zdrowia.

Pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych

Realizację inwestycji popiera konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych – prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski. W swojej opinii profesor podkreśla, że w szpitalu przy ul. Arkońskiej już teraz pracuje zespół specjalizujący się w multidyscyplinarnej i wysokospecjalistycznej opiece z zakresu chorób zakaźnych. Wskazuje również na konieczność rozwoju i przemodelowania opieki zdrowotnej w placówce, gdyż nie wiadomo, jak epidemia będzie wyglądać w przyszłości. Są jednak przesłanki, które pozwalają sądzić, że będzie nawracać wraz z okresami dynamicznego wzrostu zachorowań. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Szczecin jest miastem portowym leżącym na pograniczu polsko-niemieckim.

Inwestycja za 68 mln zł

Budowa oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej wraz z lądowiskiem i wyposażeniem terenu ma kosztować 68 mln zł (w tym 85% dofinansowania unijnego w ramach RPO WZ). Inwestycja ma być realizowana od listopada tego roku do marca 2023 roku. Nowy, osobny budynek pozwoliłby na integrację oddziałów zakaźnych dla dzieci i dorosłych. Możliwe byłoby także izolowanie całej jednostki w trakcie pandemii.

– Projekt budowy obiektu dla Oddziału Zakaźnego od wielu lat znajduje się na liście naszych priorytetowych inwestycji – mówi Małgorzata Usielska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. – Oddział Zakaźny potrzebuje nowoczesnej infrastruktury, która umożliwi lekarzom pracę zgodnie z obowiązującymi procedurami, a pacjentom zapewni dobre i komfortowe warunki hospitalizacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl