Szpital w Gryficach ma nowe urządzenia do przeszczepów skóry

09:31
sprzęt do przeszczepów skóry
For. UM WZ

Szpital w Gryficach nabył innowacyjny sprzęt do przeszczepów poparzonej skóry. Dwa dermatofony pneumatyczne zakupiono dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 100 tys. zł przyznanemu przez Urząd Marszałkowski. 

Gryficki szpital zdobył dwa nowoczesne dermatomy, dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego. Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, będące liderem w regionie i jednym z najlepszych ośrodków w Polsce, uzyskało wsparcie, które umożliwiło zakup niezbędnego sprzętu.

– Szpital w Gryficach to jedyny w regionie i jeden z najlepszych w Polsce ośrodków leczenie pacjentów z ciężkimi poparzeniami. To tu po pomoc zgłaszają się chorzy nie tylko z województwa, ale i z całego kraju. Dobrej klasy sprzęt jest podstawą skutecznego leczenia – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wysokiej jakości sprzęt jest kluczowy dla skutecznego leczenia, a zakup nowych dermatomów był niezbędny, biorąc pod uwagę, że w roku 2022 90% hospitalizowanych pacjentów korzystało z dermatomów.

Dermatomy pneumatyczne są niezbędnym narzędziem przy przeszczepach skóry, umożliwiając precyzyjne pobieranie cienkich warstw zdrowej skóry i przeszczepianie ich w miejsca uszkodzone. Ostrza dermatomów są wykorzystywane w leczeniu oparzeń, infekcji i innych schorzeń związanych z przeszczepami skóry. Koszt zakupu nowego sprzętu wyniósł ponad 110 tys. i Urząd Marszałkowski sfinansował go prawie w całości.

Nowe urządzenia zastąpiły dotychczasowe wyposażenie, które zostanie przekazane Szpitalowi św. Marcina w Mukaczewie w Obwodzie Zakarpackim. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz oficjalnie przekazał dar Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Szczecinie, Henrykowi Kołodziejowi, w dniu 1 grudnia 2023 roku. Do tej pory wartość samego tylko sprzętu medycznego przekazanego walczącej Ukrainie przez samorząd województwa to ponad 1,2 mln zł.

 Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Henryk Kołodziej, wyraził wdzięczność za darowiznę, podkreślając, że taka pomoc jest możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczeństwa polskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl