Szpital Powiatowy w Gryfinie zostanie rozbudowany

W ramach rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie powstanie nowy budynek, w którym będzie mieścić się m.in. izba przyjęć oraz blok operacyjny. Warta 15 mln zł inwestycja otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych. 

Planowane przedsięwzięcie ma poprawić standard usług medycznych dla mieszkańców powiatu gryfińskiego. Projekt przewiduje budowę budynku mieszczącego izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo-neonatologiczny, szatnie dla personelu, pomieszczenia techniczne, a także zagospodarowanie przyległego terenu. Zmiany w placówce obejmą powierzchnię 1,7 tys. m2.

Wspieramy nie tylko marszałkowskie, wysokospecjalistyczne szpitale. Wykorzystujemy także możliwości, aby dofinansowywać inwestycje mniejszych placówek. To właśnie one są tym miejscem, do którego chorzy udają się po poradę w pierwszej kolejności – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Realizacja inwestycji ma kosztować ok. 15 mln zł (w tym prawie 4 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020). Zakończenie prac jest planowane w drugim kwartale tego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl