Szpital na Pomorzanach jako jedyny w zachodniopomorskim otrzymał certyfikat żywienia klinicznego

Około 30% pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali jest niedożywionych! Wiąże się z tym większa liczba powikłań, dłuższy czas pobytu w szpitalu, a także wyższe koszty leczenia. By temu zaradzić prowadzony jest program Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Szpital kliniczny nr 2 w Szczecinie jako jedyny w województwie zachodniopomorskim otrzymał certyfikat programu, stając się wzorem realizacji idei „Leczenie przez żywienie”.

Celem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”  jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego i dotyczą one przede wszystkim pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować pokarmu doustnie. Efektem wdrożenia praktyk żywienia klinicznego jest m.in. wzrost masy ciała i masy mięśniowej, szybszy powrót do normalnej aktywności oraz lepsze samopoczucie i poprawa jakości życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów nowotworowych i po przebytych ciężkich operacjach.

Rada Ekspertów programu, składająca się z lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i dietetyków opracowała kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego i przeprowadziła certyfikacje szpitali, które zgłosiły się w tym roku do programu. Z całego kraju było to 67 placówek opieki zdrowia i każda z nich musiała przedstawić dokumentację realizacji zasad dobrych praktyk żywienia klinicznego. Dotyczyła ona regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienia leczenia żywieniowego pacjentom ze wskazaniami.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie z certyfikatem

Certyfikaty otrzymało ostatecznie 27 szpitali w Polsce. W Szczecinie i całym województwie zachodniopomorskim za dobre praktyki żywieniowe wyróżniono Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie. Certyfikat ów potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

Praca zespołowa

Przygotowaniem szpitala na Pomorzanach do certyfikacji zajmował się specjalnie do tego powołany Zespół Leczenia Żywieniowego. Prace koordynowała dr n. med. Magda Wiśniewska, przewodniczył dr n. med. Karol Tejchman, a uczestniczyli w nim lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, dietetycy i pielęgniarki epidemiologiczne SPSK-2.

Idea żywienia klinicznego jest realizowana w naszym szpitalu już od dawna. Mieszanki żywieniowe przygotowywane są w sterylnych warunkach w Pracowni Żywieniowej. Całość nadzoruje zespół farmaceutów i dietetyków szpitala, a na oddziałach czuwają nad tym lekarze i pielęgniarki. Otrzymany certyfikat utwierdził nas w zasadności i prawidłowej realizacji idei żywienia klinicznego – idziemy w dobrym kierunku – mówi przewodniczący Zespołu Leczenia Żywieniowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie dr n. med. Karol Tejchman.

Ciągły rozwój i dbałość o jakość

Obecnie szczególny nacisk kładziony jest na ciągłe szkolenie w tym zakresie jak największej liczby personelu – nie tylko podczas szkoleń wewnątrzszpitalnych, ale także zewnętrznych, czasem na poziomie międzynarodowym. Przykładem tego jest uzyskany przez grupę lekarzy i pielęgniarek szpitala certyfikat uprawniający do prowadzenia żywienia klinicznego w warunkach szpitalnych i domowych. Inna część personelu brała udział w szkoleniu z zakresu żywienia pacjentów po przebytym zarażeniu COVID-19.

Leczenie żywieniowe – co to znaczy?

Co obejmuje realizacja leczenia żywieniowego przez szpital? Przede wszystkim:

  • ocenę stanu odżywienia pacjenta oraz jego zapotrzebowania na substancje odżywcze,
  • zlecanie i podawanie odpowiednich składników odżywczych, witamin, elektrolitów w postaci zarówno zwykłych produktów odżywczych, jak i płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania,
  • monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia.

Zasady dobrej praktyki leczenia żywieniowego dotyczą także:

  • konieczności regularnych szkoleń personelu medycznego z zakresu leczenia żywieniowego,
  • prowadzenia ambulatoryjnego poradnictwa żywieniowego dla pacjentów,
  • zapewnienia odpowiednich leków, sprzętu jednorazowego oraz pomp do leczenia żywieniowego,
  • przygotowywania żywienia pozajelitowego w warunkach zgodnych ze standardami – w Pracowni Żywieniowej.

Organizatorem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl