Samotność w tłumie. Głos z serca. Echo w ciszy.

W Dniu Zdrowia Psychicznego podnosimy problem samotności, który dotyka ludzi na całym świecie. W książce „Tacy sami. Szczerze o samotności” Jolanty Kwaśniewskiej i Jakuba B. Bączka znani polscy artyści otwarcie dzielą się swoimi przeżyciami, dodając swoje głosy do globalnej dyskusji.

Człowiek, jako istota społeczna, został stworzony przez naturę do życia w społeczeństwie i współdziałania z innymi. Ta potrzeba bycia wśród innych ludzi nie tylko wynika z troski o własne bezpieczeństwo i dobrobyt, ale także zaspokaja nasze ewolucyjne instynkty.

Jednak samo bycie w towarzystwie innych nie zawsze zapewnia nam pełne poczucie szczęścia. W rzeczywistości samotność może być jednym z najważniejszych problemów, jakie spotykają ludzi we współczesnym społeczeństwie.

„Tacy sami. Szczerze o samotności”

Samotność to największa choroba XXI wieku a przy tym jest trudna do zdefiniowania bo każdy człowiek doświadcza jej na swój sposób, na dodatek są różne rodzaje samotności.

Zachęcamy do lektury książki: „Tacy sami. Szczerze o samotności” Jolanty Kwaśniewskiej i Jakuba B. Bączka. Książka prezentuje intymne rozmowy między innymi z cytowanymi poniżej osobami.

Jak samotność kształtuje ich życie, a jak wpływa na nasze? A przede wszystkim, jak możemy sobie z nią radzić?

Różne Oblicza Samotności:

  1. Samotność, której się boimy – Marek Kondrat zaznacza, że samotność jest integralną częścią ludzkiej natury, lecz ludzie często z lęku przed nią podejmują różne działania, aby jej uniknąć. („…człowiek boi się samotności, a z drugiej strony bardzo często się na nią sam skazuje…” – Marek Kondrat).
  2. Samotność, którą wybieramy – Marek Kondrat i Krystyna Mazurówna mówią o akceptacji samotności jako świadomego wyboru, który może być oznaką pełnej wolności. („…Jeśli to sprawa wyboru, a nie konieczności – to jest to pełna wolność…” – Krystyna Mazurówna).
  3. Samotność, z którą (nie) umiemy sobie poradzić – Marek Kondrat i Teresa Lipowska zwracają uwagę na samotność wynikającą z braku bliskich relacji, nawet w otoczeniu tłumu ludzi. („…samotność, która nas dopadła, to samotność w tłumie, w tym straszliwym tłumie ludzi…” – Marek Kondrat).
  4. Samotność, która nas niszczy – Teresa Lipowska i Andrzej Seweryn rozważają bolesne aspekty samotności, zwłaszcza w kontekście utraty bliskich oraz braku wsparcia społecznego. („…Byłam przygotowana na jego śmierć… ale najbardziej uderzyła mnie ta samotność. Cisza w pustym mieszkaniu…” – Teresa Lipowska).
  5. Samotność „na wygnaniu” – Andrzej Seweryn opisuje swoje doświadczenie samotności jako aktor w obcym kraju, gdzie brak wspólnych odniesień kulturowych prowadził do poczucia samotności. („…Swojsko nie poczułem się właściwie nigdy. Do końca mojego pobytu we Francji zawsze czułem pewną granicę tej mojej adaptacji…” – Andrzej Seweryn).

Otwórz drzwi, otwórz serce: przeciwdziałanie samotności

Jest wiele zasobów dostępnych online oraz także lokalnych organizacji, które oferują wsparcie dla osób czujących się samotnymi. Zachęcamy do poszukiwania wsparcia, otwierania się na nowe doświadczenia i nawiązywania głębszych relacji.

Rozmowy o samotności prowadzone przez znanych artystów w Polsce są więcej niż tylko wywiadami. Stanowią one wezwanie do działania, zachętę do rozmowy o samotności i do podjęcia kroków, aby zbudować silniejsze, bardziej wspierające się społeczeństwo. Dzisiaj, w Dniu Zdrowia Psychicznego, zastanów się, jak TY możesz przeciwdziałać samotności w swoim życiu i życiu innych. Pamiętaj, że wspólnie możemy więcej, jesteśmy silni więzami z innymi ludźmi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl