Świnoujście i Police wspierają seniorów

Wśród osób starszych jest wielu aktywnych seniorów, ale są też tacy, którzy potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. Do nich nich kierują swoje działania instytucje ze Świnoujścia i Polic. Na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć seniorzy?

Poznaj swojego sąsiada – seniora

Reagując na bieżącą sytuację społeczną, Głos Seniora razem z Adamed Dla Seniora inaugurują nową akcję społeczną POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA-SENIORA. W ten sposób, chcą promować pomoc sąsiedzką dla potrzebujących seniorów i zaapelować do wszystkich osób, aby włączyły się w akcję wsparcia sąsiada-seniora.

Co trzeba zrobić? Chcąc dołączyć do akcji należy wydrukować gotowy plakat znajdujący się TUTAJ, wpisać numer kontaktowy i zawiesić na klatce schodowej lub włożyć do skrzynki osoby samotnej, poczekać na zgłoszenie potrzebującego seniora, a następnie pomóc takiej osobie ze zrobieniem zakupów, wyprowadzeniem psa czy rozmową przez telefon.

1. Pobierz i wydrukuj plakat
2. Uzupełnij imię i telefon
3. Wywieś plakat u siebie na osiedlu
4. Pomagaj – to takie proste

„Korpus Wsparcie Seniorów”

Świnoujście przystąpiło do nowego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na  rok 2022. Jest on kierowany do osób, które ukończyły 65 rok życia i wymagają wsparcia. Jego realizacja obejmuje dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację można zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia,

Moduł II – mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Pracownicy, sąsiedzi proszeni są o poinformowanie osób, które zamieszkują w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a są w wieku powyżej 65 roku życia, samotne lub zamieszkują z osobami, które nie są w stanie sprawować nad nimi dostatecznej opieki, aby zgłaszały swoje potrzeby.

Mogą one być związane m.in. z: potrzebą wyprowadzenia psa, utrzymania porządku w mieszkaniu, dostarczenia produktów żywnościowych, dostarczenia ciepłego posiłku, paczki żywnościowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych lub realizacji recept oraz otrzymania tzw. „opaski bezpieczeństwa”, itp.

Telefon kontaktowy dla seniora w celu zgłoszenia potrzeb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (91) 322-54-74 w godzinach od 8.00 do 15.00 (w  dni robocze).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 lutego br. (środa) z powodu konieczności oszacowania potrzeb finansowych wynikających z realizacji tego programu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl