Ścieżki rowerowe w gminie Cedynie: stan realizacji i plany

Koncepcja sieci tras rowerowych w Gminie Cedynia jest systematycznie realizowana. W bieżącej kadencji udało się zrealizować budowę ścieżki rowerowej na odcinku Golice – Żelichów, która łączy się ze ścieżką rowerową „Trasa Pojezierzy Zachodnich Siekierki – Trzcińsko Zdrój”.

Dodatkowo, dzięki modernizacji drogi wojewódzkiej nr 125, w Golicach powstaje trasa pieszo-rowerowa, która będzie połączona z trasą Żelichów – Golice. Planowane są również prace nad kolejnym odcinkiem ścieżki na trasie Golice – Radostów, a trasa z Radostowa do Cedyni będzie wykorzystywała istniejącą trasę pieszo-rowerową, która wkrótce zostanie odnowiona.

 w gminie Cedynie
Fot. UM Cedynia

W maju 2023 roku ukończono budowę odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cedynia – Osinów Dolny.

Burmistrz Cedyni zainicjował wniosek do Programu Interreg VI A, wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Märkisch-Oderland, Powiatem Myśliborskim oraz Związkiem Gmin Barnim-Oderbruch. Wniosek ten dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 124 w celu stworzenia drogi rowerowej w okolicach Osinowa Dolnego, gminy Cedynia, oraz budowy toru rowerowo-rolkowego dla potrzeb sportu i rekreacji. Projekt ten nosi nazwę „Przyłączenie Mostu Europejskiego Neurüdnitz-Siekierki do transgranicznej sieci szlaków rowerowych”. Dodatkowo, złożono wnioski inwestycyjne do Strategii Rozwoju Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego, mające na celu budowę kolejnego odcinka ścieżki w kierunku Osinowa Dolnego oraz ścieżki rowerowej z Cedyni do Lubiechowa Dolnego.

Wszystkie te działania zmierzają do utworzenia kompleksowej sieci tras rowerowych w Gminie Cedynia, przyjaznej zarówno dla turystów, jak i mieszkańców.

 w gminie Cedynie
Fot. UM Cedynia
 w gminie Cedynie
Fot. UM Cedynia

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl