„Połczyńska Garda” – górski szlak rowerowy na Pomorzu Zachodnim

Garda to trasa rowerowa w samym sercu Szwajcarii Połczyńskiej – rezerwacie przyrody „Dolina Pięciu Jezior”, która właśnie została oficjalnie zarejestrowana. 


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia szlaku rowerowego o charakterze trasy rowerowej górskiej (tzw. MTB) o nazwie „Połczyńska Garda” i długości 10,538 km wydał 30 maja 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Rezerwat przyrody „Dolina Pięciu Jezior” utworzono Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w grudniu 1987 r.. Obiekt obejmuje obszar jezior: Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe wraz z przyległym do nich ekosystemem leśnym i łąkowym. Celem ochrony jest zachowanie formy morfologicznej Pojezierza Drawskiego z bogatą szatą roślinną kompleksów leśnych, zbiorników wodnych i torfowisk niskich, z buczyną pomorską i licznymi stanowiskami roślin chronionych. Rezerwat zlokalizowany jest pomiędzy Czaplinkiem, a Połczynem-Zdrojem, w całości w granicach obszarów Natura 2000, a także w Drawskim Parku Krajobrazowym oraz obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie.

Źródło: UM Połczyn-Zdrój

Zarządzenie reguluje prawnie funkcjonowanie szlaku rowerowego o charakterze trasy rowerowej górskiej (tzw. MTB), o nazwie „Połczyńska Garda”. Szlakiem tym przebiega jedna z tras od wielu lat organizowanego w Połczynie-Zdroju wyścigu MTB. Szlak rowerowy zostanie odpowiednio oznakowany przez Nadleśnictwo Połczyn, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerowy Połczyn-Zdrój. Ewentualna zwiększona penetracja obszaru rezerwatu będzie kontrolowana pod kątem wpływu na przedmioty ochrony.

Trasa na mapie: Trasa piesza Połczyńska Garda – Traseo.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl