Pierwiastek długowieczności? Tylko w Połczynie-Zdroju!

Chcesz dożyć nawet 100 lat? W takim razie wybierz się do Połczyna-Zdroju, gdzie znaleziono nieznany czynnik środowiskowy, który może gwarantować długowieczność. Burmistrz miasta uważa, że może mieć to dużą wartość dla branż takich jak: hotelarstwo, ochrona zdrowia czy opieka nad osobami schorowanymi.

Okazuje się, że w Polsce największa liczba ludzi długowiecznych żyje właśnie w Połczynie-Zdroju. Tylko w samym marcu 2019 roku doliczono się aż 113 takich osób. Do tego wyniku można dodać również osoby powyżej 90-tego roku życia, co zwiększy liczbę długowiecznych do 143 osób. Jak to jest możliwe, skoro w innych gminach tego województwa żyje ok. od 20 do 30 osób w takim wieku?

Skąd wiadomo, że w Połczynie-Zdroju znajduje się pierwiastek długowieczności?

Sprawę wyjaśnił burmistrz miasta S. Witek, który wraz z zespołem poddał analizie informacje związane z opieką społeczną. Podczas badań okazało się, że w gminie żyje dużo osób w wieku od 90 do 100 lat. Sprawdzono więc, jak ta informacja ma się do innych gmin. Okazało się, że to właśnie w Połczynie jest największa liczba osób w tym wieku.

W marcu podczas połczyńskiej ewidencji ludności zbierano dane z gmin województwa zachodniopomorskiego, które posiadają do 15 tys. ludności, tak samo jak Połczyn-Zdrój. Okazało się, że w każdej z gmin występuje o wiele mniej osób w wieku od 90 do 100 lat, niż w Połczynie. W skrajnych przypadkach osób w tej kategorii wiekowej jest zaledwie 10. Na drugim biegunie jest Trzebiatów gdzie znaleziono 79 takich osób, co i tak stanowi o wiele niższy wynik, niż w Połczynie.

Burmistrz gminy zwołał zespół specjalny składający się ze specjalistów, którzy mieli ocenić zasoby, możliwości pozyskania inwestorów, a także przygotowania Połczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Dzięki temu można ustalić, które grunty warto przeznaczyć pod inwestycje, co wpłynie również na atrakcyjność regionu.

Czas na nowe inwestycje w Połczynie-Zdroju?

Burmistrz Sebastian Witek chce zachować uzdrowiskowy charakter Połczyna, dlatego przewiduje nieuciążliwe inwestycje. Padł pomysł stworzenia hotelu ze SPA, którego celem będzie spełnianie najwyższych wymagań klientów posiadających zasobny portfel. Sprawi to, że powstaną nowe miejsca pracy i zostaną przyciągnięte do Połczyna nowe osobistości. Innym pomysłem, który również wpasowałby się w charakter gminy, mógłby być prywatny dom opieki dla osób starszych.

Gmina Połczyn-Zdrój od kilkuset lat posiada uzdrowiskowy charakter. Została ona wyróżniona, wraz z Kołobrzegiem i Kamieniem Pomorskim, przez NIK podczas kontroli polskich uzdrowisk. To właśnie w tych miejscach wykorzystywane są naturalne zasoby lecznicze, które pochodzą z obszarów tych gmin. Dowodem na skuteczność surowców są opinie osób przebywających na wypoczynku w Połczynie-Zdroju.

Do ciekawostek należy fakt, że w gminie tej żyją także osoby, które przekroczyły już 100 lat. Warto wiedzieć, że największy odsetek osób długowiecznych żyje w Japonii, szczególnie na wyspie Okinawa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl