Zmiany w rekrutacjach do klas VII

Szczecin

13:25

Urząd Miasta Szczecin poinformował o zmianach w naborach do klas VII w szczecińskich szkołach w związku z epidemią koronawirusa. 

Oprócz rekrutacji do klas I i przedszkoli publicznych, w Szczecinie trwa również nabór do klas VII eksperymentalnych i dwujęzycznych. Zgodnie dotychczasowymi zasadami, po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należało złożyć podpisany dokument w wybranej placówce. Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, szczeciński magistrat apeluje o przesłanie kompletu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

Wypełniony wniosek, wraz z dodatkowymi dokumentami, należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić mu zdjęcie i wysłać e-mailem na adres szkoły. Adresy oraz numery telefonów poszczególnych publicznych placówek  można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (szkoły podstawowe).

Podobnie, jak w przypadku naborów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych, oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowo, wprowadzone zostały również zmiany w harmonogramie naboru. Sprawdziany predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych oraz sprawdziany kierunkowe do klas eksperymentalnych odbędą się w terminie 7 dni roboczych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Przewidywany nowy termin każdego z egzaminów zostanie podany na stronie szkoły oraz w aktualnościach na stronie internetowej Naboru.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin