Ruszyła rekrutacja do klas dwujęzycznych i eksperymentalnych

Marzec to miesiąc rozpoczęcia rekrutacji do wielu szczecińskich placówek oświatowych. W tym tygodniu ruszył nabór nie tylko do przedszkoli publicznych i klas I szkół podstawowych, ale także do klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych.

Klasy VII dwujęzyczne

W tym roku uczniowie zainteresowani nauką w klasie VII dwujęzycznej mogą wziąć udział w elektronicznym naborze do Szkoły Podstawowej nr 2 (język angielski i włoski), Szkoły Podstawowej nr 37 (język angielski i niemiecki) lub Szkoły Podstawowej nr 74 (język angielski). Kandydaci na złożenie dokumentów mają czas do 23 marca br. do godz. 12.00, a na 30 marca zaplanowano sprawdzian predyspozycji językowych. Uczniowie przystąpią do sprawdzianu w tej szkole, którą wskazali jako pierwszą na liście preferencji. Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną ogłoszone 6 kwietnia br. Kolejnym krokiem będzie dopełnienie wszelkich formalności, w tym uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII oraz potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata.

Ostateczne wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych poznamy 9 lipca br. o godz. 12.00.

Klasy VII eksperymentalne

Równolegle z naborem do klas dwujęzycznych prowadzony jest nabór do klas VII eksperymentalnych, które zostaną utworzone w Szkole Podstawowej nr 6 w ZSO nr 7. W tym roku uczniowie mogą wziąć udział w rekrutacji do klasy eksperymentalnej matematycznej (objętej opieką naukową Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej) lub przyrodniczej (objętej opieką naukową Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego).

Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas eksperymentalnych będą musiały przystąpić do sprawdzianu kierunkowego (do klasy przyrodniczej odbędzie się 24 marca br. o godz. 16.00, a do matematycznej 26 marca br. o godz. 16.00). Ostateczne wyniki naboru do oddziałów eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 6 zostaną podane 9 lipca br. o godz. 12.00.

Zarówno do klas dwujęzycznych, jak i klas eksperymentalnych nabór prowadzony jest elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/ (do obu typów klas kandydat wypełnia jeden wspólny wniosek).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl