Zmiany w organizacji ruchu na ul. Hożej

Szczecin

15:59

25 lutego br. (wtorek) nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ulicy Hożej w Szczecinie.

Fragment ul. Hożej pomiędzy ulicami Bogumińską a Wendeńską zostanie dopuszczony do ruchu. Przejazd tym odcinkiem odbywać się będzie wahadłowo. Zmiany zostaną wprowadzone po porannym szczycie komunikacyjnym (po godzinie 10.00).

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę wraz z rozbudową ul. Hożej na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską, oraz rozbudowę ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą, a ul. Ostrowską) na odcinku 190,73 m od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej. W ramach prac dojdzie do poszerzenia istniejącej jezdni ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu, (wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej). Powstaną obustronne chodniki oraz jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych. Rozbudowa obejmuje również odcinek ul. Piaskowej (łączący ul. Hożą z ul. Ostrowska), na której powstanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m z nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. Wykonawcą jest firma Strabag Sp. Z o.o. Koszt prac to ponad 19 mln zł brutto. Prace powinny być zrealizowane w połowie tego roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin