Sporo zmian na ul. Grota Roweckiego w Szczecinie [zdjęcia]

Na ulicy Grota Roweckiego w Szczecinie w zeszłym tygodniu wykonawca zajmował się fundamentami pod kładkę dla pieszych oraz pracami nawierzchniowymi przy zabudowie miejsc parkingowych. Zakończenie robót jest planowane na czerwiec br. 

W ostatnich dniach wprowadzony został kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Z ruchu został wyłączony odcinek ul. Grota Roweckiego od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania ul. Grota Roweckiego z ul. Józefa Dwernickiego – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Wykonawca przystąpił do frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie prowadzone są prace drogowe przy wykonywaniu robót konstrukcyjnych na zatoce autobusowej.

Realizowana inwestycja ma poprawić jakość poruszania się w tej okolicy pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców. Przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Projekt przewiduje przebudowę drogi, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budowę elementów uspokojenia ruchu, przebudowę zjazdów, a także remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych.

Powstała już jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,50 m. Dodatkowo  wszystkie skrzyżowania wzdłuż ul. Grota-Roweckiego zostaną wyniesione ponad powierzchnię jezdni (ma to pomóc w uspokojenia ruchu). Po południowej stronie ul. Witkiewicza pojawi się brakujący fragment chodnika oraz przejście dla pieszych, a chodnik w okolicy remontowanej kładki doprowadzi do niej pieszych od strony ul. Tadeusza Kutrzeby i od strony przystanku autobusowego „Roweckiego”. Zaplanowano także utworzenie 127 stanowisk postojowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych).

Warta blisko 7,3 mln zł inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest firma Ben-Bruk Sp. z o.o., która na realizację prac ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl