XX Jubileuszowe Prezentacje Taneczne „A teraz my” odbędą sie 8 marca.

Szczecin

09:12
A teraz my
Źródło: Pałac Młodzieży

W piątek 8 marca 2024 r. w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ulicy Szafera w Szczecinie odbędzie się XX Jubileuszowa Edycja Prezentacji Tanecznych „A TERAZ MY”. Pałac Młodzieży zaprasza zespoły uczniów do uczestnictwa.

Cel przeglądu: prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, z województwa zachodniopomorskiego, propagowanie kultury tanecznej, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością.

Kto może wziąć udział: zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego województwa zachodniopomorskiego. Każdy zespół może zaprezentować tylko 1 układ.

Warunki uczestnictwa: prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. Karty zgłoszeń należy przesłać drogą mailową na adres palac@palac.szczecin.pl w  terminie do 05.02.2024 r.

Harmonogram i godziny występów zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej: palac.szczecin.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl