Wsparcie rodzinne i aktywizacja zawodowa w Wałczu

Wałcz

17:51

Wałcz zyska nowe miejsce do aktywizacji społeczno-zawodowej. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zamierza w ciągu najbliższych 13 miesięcy przeprowadzić remont budynku, w którym powstanie placówka wsparcia dziennego, mieszkanie chronione dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz przestrzeń do zajęć terapeutyczno-zawodowych.

Prace modernizacyjne obejmą m.in. przebudowę klatki schodowej, wymianę dachu, okien, drzwi i podłóg a także montaż nowej instalacji wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej czy centralnego ogrzewania. Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy na ten cel prawie 800 tys. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Źródło:WZP