Lepsza infrastruktura w powiecie drawskim

17:23

Unijne dofinansowanie pozwoli na przebudowę dwóch odcinków drogowych, leżących na terenie powiatu drawskiego, o łącznej długości blisko 1 km.

Przebudowany zostanie odcinek o długości blisko 0,5 km na trasie Bobrowo-Wąsosz. Jest to pierwszy etap modernizacji, która czeka tę trasę. W ramach prac jezdnia zostanie poszerzona, wykonana będzie nawierzchnia z betonu asfaltowego, wybudowane zostaną zjazdy, zrobione oznakowanie poziome i pionowe, a także poprawiona będzie geometria istniejących skrzyżowań.

Modernizacja czeka także odcinek jezdni o długości ok. 0,4 km w miejscowości Płocie. Droga zyska m.in. nową asfaltową nawierzchnię, naprawione będą również pobocza.

Całkowity, łączny koszt obu inwestycji to ok. 850 tys. zł, z czego ponad 500 tys. zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Źródło:WZP