Wiemy kto przebuduje Muzeum Techniki i Komunikacji

Szczecin

15:56
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o., zajmie się przebudową Muzeum Techniki i Komunikacji. To oferta tej firmy opiewająca na kwotę 18.265.500,05 zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą.

Przetarg wystartował w lutym br.  Pierwotny termin zgłaszania ofert został przedłożony o dwa tygodnie z powodu czterech modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ponad 140 pytań od potencjalnych wykonawców.
Do przetargu stanęło aż siedem firm. Wszystkie oferty były atrakcyjne i mieściły się w założonym budżecie.
Zanim dojdzie do podpisania umowy musi upłynąć termin na wniesienie ewentualnych odwołań. Pozostali oferenci mają na to 5 dni.
Inwestycja powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl