Wahadło na Radosnej zostanie zlikwidowane

Szczecin

Najpóźniej w piątek 3 września br., usunięte zostanie wahadło na ulicy Radosnej.

Już kończą się prace drogowe na ulicy Radosnej przy skrzyżowaniu z ulicą Dziką. Wykonawca robót zapewnia, że najpóźniej w piątek 3 września br. w ciągu dnia, zlikwidowany zostanie ruch wahadłowy na tym odcinku. Kierowców prosimy o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Przedsięwzięcie obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

Koszt to ponad 114 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl