Kalendarz roku szkolnego 2021/2022, czyli najważniejsze dla uczniów daty

Dzisiaj, 1 września, tradycyjnie już rozpoczyna się nowy rok szkolny, który potrwa do 24 czerwca 2022 roku. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – wiemy już, kiedy dokładnie wypadają ferie zimowe czy inne dni wolne od zajęć.

Kalendarz roku szkolnego zawiera kluczowe dla uczniów daty. Są to dni wolne od nauki takie, jak na przykład ferie czy przerwy świąteczne. Oprócz dni wolnych ustawowo – zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin maturalny, etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Zimowa przerwa świąteczna

Przerwa związana ze świętami Bożego Narodzenia w tym roku potrwa od 23 grudnia do 31 grudnia. Uczniowie wrócą jednak do szkoły 3 stycznia 2022 roku, bowiem 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym wypada w sobotę.

Ferie zimowe

W nowym roku szkolnym Ministerstwo wyznaczyło cztery terminy ferii zimowych.

 • 17 – 30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 14 – 27 lutego 2022 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

W związku z świętami wielkanocnymi wiosenna przerwa świąteczna wypada między 14 kwietnia, a 19 kwietnia 2022 r.

Pozostałe dni wolne/święta

 • 1 listopada (poniedziałek) Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (czwartek) Święto Niepodległości
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 3 maja (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwiec (czwartek) Boże Ciało

Egzamin ósmoklasisty i matura

Innymi ważnymi datami są wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminy egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów pisemnych i ustnych z matury. Zazwyczaj są to też dni wolne od standardowych zajęć dla młodszych roczników.

Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2021/2022 – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – egzaminy przypadają:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym zaś:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:0

Termin ogłoszenia wyników: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r. 

Egzamin w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

 • język polski – 12 stycznia 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 • matematyka – 13 stycznia 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 14 stycznia 2022 r. (piątek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym zaś:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 31 stycznia 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: 31 stycznia 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 31 stycznia 2022 r.

Egzamin maturalny

Część pisemną egzaminu maturalnego zaplanowano w dniach 4-23 maja 2022 roku i będą się one rozpoczynać o godzinie 9.00 i 14.00.

 • 4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki.
 • 6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.
 • 9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii.
 • 10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.
 • 18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
 • 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki.
 • 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.
 • 23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja. Mogą do nich przystąpić osoby, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą – co oznacza, że nie są obowiązkowe.

Maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym nadrobią zaległości w sesji dodatkowej – 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14–15 czerwca.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl