Trzy place budowy i utrudnienia w ruchu od 4 marca w Szczecinie

Szczecin

11:18

Z początkiem marca rozpoczynają się remonty ważnych ulic w Szczecinie. W środę nastąpiło przekazanie placów budowy na ulicy Reymonta, MałkowskiegoLibelta, a ich nowe oblicze zobaczymy za osiem miesięcy. Od poniedziałku, 4 marca we wszystkich trzech miejscach pojawią się pierwsze utrudnienia w ruchu.

Ul. Reymonta

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na odcinku ul. Reymonta od ul. Budzysza Wosia do sięgacza nr 1 na wysokości posesji Reymonta nr 43.

Dotyczy inwestycji: „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei — Budzysza Wosia — Przybyszewskiego — Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego — Reymonta — Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III — Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu”.*

Ul. Małkowskiego

W pierwszym podetapie wykonany zostanie odcinek ul. Małkowskiego od ul. Bogusława X do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi. Teren budowy będzie wygrodzony zaporami. Wjazd na teren budowy możliwy będzie jedynie od strony ul. Królowej Jadwigi. Przez cały okres prowadzenia robót utrzymany będzie ruch pieszy. Wykonawca zapewni również dojazd do posesji mieszkańcom budynków położonych wzdłuż przebudowywanych odcinków ulic.

W związku z zamknięciem fragmentu ulicy Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do ul. Królowej Jadwigi planowany jest objazd od ul. Krzywoustego – ulicą Krzywoustego i dalej ulicą Królowej Jadwigi.

Dotyczy inwestycji: „Przebudowa ul. Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego”.

Ul. Libelta

Na tym etapie roboty będą prowadzone w ul. Paderewskiego przy częściowym zwężeniu jezdni. Przewiduje się również zamknięcie odcinka ul. Libelta od ul. Paderewskiego do placu w części środkowej. Na pozostałym odcinku wprowadza się ruch dwukierunkowy oraz zakaz postoju po obu stronach ulicy. Jest to konieczne ze względu na małą szerokość jezdni.

Dotyczy inwestycji: „Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia”.

Źródło: ZDiTM