Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi gotowe do przejęcia Centrum Edukacji Ogrodniczej

Szczecin

11:03

27 lutego do Urzędu Miasta Szczecin wpłynęło pismo ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją o gotowości do przejęcia przez resort Centrum Edukacji Ogrodniczej. Miasto jest w każdej chwili gotowe rozpocząć rozmowy, których zwieńczeniem będzie przekazanie placówki.

Przejęcie szczecińskiego Centrum Edukacji Ogrodniczej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednym z możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości tej placówki. Pierwotnie, Miasto proponowało połączenie szkoły z Zespołem Szkół nr 2. Jednak w wyniku rozmów i oporu ze strony społeczności szkolnej, zaproponowano wprowadzenie planu naprawczego. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, przyjęto uchwałę intencyjną, w której zawarte zostały zapisy mówiące o tym, że w przypadku osiągnięcia przez szkołę wskaźników poprawy wyników nauczania i efektów kształcenia, Miasto odstąpi od wszelkich dalszych czynności prawnych zmierzających do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: Urząd Miasta Szczecin