Szczecin szuka oszczędności

Szczecin

16:35
Fot. UM Szczecin

Miasto ogranicza wydatki na współpracę ze stowarzyszeniami i związkami. Chodzi o organizacje, których aktywność nie przekłada się na faktycznie działania lub nie przynosi wymiernych korzyści Szczecinowi. Decyzja pozwoli zaoszczędzić ok. 125 tys. zł w skali roku. 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta radni zdecydowali o wystąpieniu Gminy Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia Europejskiego Gotyku Ceglanego. Uznano, że cele związane z promocją i rozpoznawalnością zabytków architektury gotyckiej Szczecina zostały osiągnięte, a ich kontynuacja możliwa jest do realizacji w innych formułach i przy znacząco niższych kosztach.

Miasto szuka możliwości  obniżenia wydatków bieżących w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w roku 2022 oraz w latach kolejnych, w związku z tym na sesję Rady Miasta w dniu 14 grudnia br. zostaną skierowane projekty uchwał w sprawie wystąpienia z następujących organizacji:

– Międzynarodowy Związek Hanzy z siedzibą w Lubece,

– Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich,

– Związek Miast i Gmin Morskich,

– Zachodniopomorska regionalna Organizacja Turystyczna

– Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

 /Źródło: UM Szczecin/