„Czerwona kokardka” na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

16:37
czerwona kokardka
Fot. Archiwum UM WZP

„Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS. Od 28 Listopada do 3 Grudnia będzie wyświetlana na wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W czasach pandemii koronawirusa zapominamy o innych groźnych chorobach. „Czerwona kokardka” ma uświadamiać i przypominać o zupełnie innym zagrożeniu, którym wciąż jest HIV. Czy wiesz, że w Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie w ubiegłym roku zarejestrowanych było 1700 osób zakażonych HIV? W tym samym roku odnotowano nowe zakażenie u 65 osób – u 19 kobiet oraz 46 mężczyzn! W roku 2019 r. zdiagnozowanych zakażeń było jeszcze więcej, bo aż 72. W całym kraju średnio 4 osoby dziennie dowiadują się, że są nosicielami.

Jak ocenia Justyna Bągorska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, przewodnicząca  Stowarzyszenia DA DU: „Przez pandemię wiele osób zapomina o profilaktyce, a problem zakażeń wirusem HIV dotyczyć może każdego, bez względu na wiek czy status materialny. Część osób podejmuje ryzykowne zachowania seksualne, nie znając statusu serologicznego partnerek lub partnerów. Zauważamy też, że wiek inicjacji seksualnej obniżył się, a młodzi ludzie podejmują kontakty seksualne bez użycia prezerwatyw”.

Działalność Stowarzyszenia Da Du na rzecz profilaktyki przeciwko HIV

Stowarzyszenie Da Du we współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, podjęło się różnego rodzaju działań profilaktycznych. To między innymi te w grupie kobiet świadczących usługi seksualne. Dotacja z budżetu województwa, pozwala zaś na działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 w Szczecinie. Tam dostępne jest badanie na obecność przeciwciał anty – HIV. Można je wykonać anonimowo i bezpłatnie. Dodatkowo można skorzystać również z oferty  szybkich testów HCV.

Według Marszałka województwa Olgierda Geblewicza, który został wyróżniony w ubiegłym roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS za prowadzenie kompleksowych działań profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS, najważniejsza jest edukacja. W tym roku wsparcie na przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla zachodniopomorskiej młodzieży otrzymała Pracownia Motywacja i Działania.  Spotkania dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego odbędą się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w zajęciach poprowadzonych przez profilaktyków z Pracowni i są przewidziane dla uczniów od klasy szóstej.

Szkołę można zgłosić do zajęć, pisząc na adres mailowy profilaktyka.fmid@gmail.com z dopiskiem „Zgłaszam zapotrzebowanie na zajęcia z edukacji zdrowotnej”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://dadu.org.pl/zrob-test/

Podajemy również Telefon Zaufania HIV 91 45 42 450 – czynny w poniedziałki oraz we czwartki w godzinach 15:00 – 18:00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl