Światowy Dzień Zdrowia w magistracie

Szczecin

08:54
Światowy Dzień Zdrowia w magistracie
Źródło: UM Szczecin

Dziś z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia w magistracie odbędą się m.in. różnorodne pokazy i warsztaty poświęcone tematyce zdrowotnej. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Moje zdrowie, moim prawem”.

Tematem przewodnim tegorocznej odsłony Światowego Dnia Zdrowia są coraz bardziej zagrożone prawa każdego człowieka do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, godnych warunków mieszkania i pracy oraz wolności od dyskryminacji.

Już dziś  w godzinach od 10.00 – 14.00 w Urzędzie Miasta w Szczecinie (lewe skrzydło budynku –  hol Sali Ślubów) zorganizowane zostaną stoiska edukacyjno- profilaktyczne, które prowadzone będą przez organizacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz promocji zdrowia, takie jak:

– Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie,
– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
– Komendę Miejską Policji w Szczecinie,
– Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
– Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
– Stowarzyszenie DMKS,
– Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

W trakcie wydarzenia wszyscy zainteresowani będą mogli wykonać pomiar wydolności płuc i zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przeprowadzić analizę składu masy ciała oraz zbadać ciśnienie i poziom cukru we krwi – informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Dodatkowo prowadzone będą również warsztaty z nauki samobadania piersi i pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie, a także symulacja zażywania substancji psychoaktywnych.

Nie zabraknie również atrakcji i zajęć dla najmłodszych. Młodzi szczecinianie będą mogli m.in. rozwiązać ciekawe rebusy i zagadki dot. tematyki prozdrowotnej oraz nauczyć się prawidłowego bandażowania.

Dodatkowo atrakcją imprezy będą pokazy sprzętu używanego podczas codziennej pracy policji. Dla uczestników akcji  dostępne będą materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez krew, chorób nowotworowych i zakaźnych, oraz ulotki z zakresu  promocji zdrowia.

 

Zobacz także: 

Światowy Dzień Zdrowia w ZUW pod hasłem „Moje zdrowie, moim prawem”

/Źródło: UM Szczecin/