Przebudowa Północnej i Wapiennej – od 2 kwietnia zmiana organizacji ruchu

Szczecin

09:30
przebudowa Północnej i Wapiennej
Fot. UM Szczecin

We wtorek 2 kwietnia, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową ulic Północnej i Wapiennej.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w pasie drogowym ulic Północnej, Wapiennej i Andersena. Tymczasowa organizacji ruchu obejmować będzie:

  • zamknięcie i wygrodzenie terenu zachodniej części ul. Północnej i Andersena z zachowaniem ruchu jednokierunkowego (przejazd możliwy od ronda, ulicą Północną w kierunku ulicy Andersena oraz ulicy Chłodnej), niemożliwy będzie wyjazd w ulicę Andersena na skrzyżowaniu z ulicy Chłodnej;
  • częściowe zamknięcie ul. Wapiennej z jej jednostronnym wygrodzeniem z zachowaniem ruchu jednokierunkowego (przejazd będzie możliwy od skrzyżowania z ulicami Duńską i Szczecińską w kierunku ronda), ruch pieszych zostanie przeniesiony  na zachodnią stronę ulicy Wapiennej.

Na terenie objętym pracami obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30km/h. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

  1. ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
  2. ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
  3. ul. Urlopowa;
  4. ul. Czesława Miłosza – przedłużenie;
  5. ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
  6. ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
  7. ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
  8. ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

przebudowa Północnej i Wapiennej
Źródło: UM Szczecin
przebudowa Północnej i Wapiennej
Źródło: UM Szczecin

/Źródło: UM Szczecin/