Więcej opasek bezpieczeństwa dla seniorów w Stargardzie

09:15
opasek bezpieczeństwa
Źródło: UM Stargard

Radni Rady Miejskiej Stargardu jednogłośnie zatwierdzili kontynuację inicjatywy mającej na celu dostarczenie dodatkowej pomocy dla najstarszych mieszkańców miasta. Kolejna faza programu „Korpus Wsparcia Seniorów” będzie obejmować zakup kilkudziesięciu opasek bezpieczeństwa, które umożliwią natychmiastowe wezwanie pomocy po naciśnięciu guzika. Te urządzenia trafią do seniorów, którzy szczególnie potrzebują wsparcia.

Opaski bezpieczeństwa cieszą się dużym uznaniem wśród mieszkańców Stargardu. Dzięki nim użytkownicy mogą być monitorowani przez całą dobę, a w przypadku wypadków, takich jak upadki czy nagłe problemy zdrowotne, automatycznie wysyłane są alarmy. W minionym roku skorzystało z nich 136 osób. W ramach kolejnego etapu programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupi dodatkowe 25 opasek, zapewniając każdemu użytkownikowi pełen dostęp do monitoringu 24/7. Część środków na ten cel zostanie przeznaczona z miejskiego budżetu, zaś dodatkowe wsparcie finansowe może zostać przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Opaski będą dostępne dla osób w wieku 65 lat i starszych, które z powodu problemów zdrowotnych mają trudności z samodzielnym życiem. Program jest skierowany zarówno do osób samotnych, jak i tych mieszkających z rodziną, które nie mogą zapewnić im odpowiedniej opieki.

Skuteczność opasek została potwierdzona przez statystyki z ubiegłego roku, kiedy to 67 seniorów skorzystało z przycisku alarmowego, a 23 z nich wymagało interwencji pogotowia ratunkowego. Ponadto, udzielono 370 telefonicznych porad i wsparcia. Koordynacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Stargardzie zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl