Prezydent Szczecina z Absolutorium

Szczecin

Na wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin, radni udzielili Absolutorium prezydentowi Miasta za wykonanie budżetu za 2020 rok. 

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

dochody budżetowe ogółem: 3,063 mld zł,

wydatki budżetowe ogółem: 3,333 mld zł,

deficyt budżetowy: 269,7 mln zł,

Trzeba przy tym pamiętać, pandemia koronawirusa spowodowała konieczne przedefiniowanie początkowych założeń budżetowych. W związku z tym w celu zapewniania bezpieczeństwa i niezbędnych usług szczeciniankom i szczecinianom, Miasto musiało zmierzyć się z zabezpieczeniem działania podstawowych służb miejskich.

W tym specyficzny roku budżetowym najbardziej pilne było utrzymanie nadwyżki operacyjnej, która jest siłą napędową do realizacji aktualnych zadań i kolejnych inwestycji, czyli rozwoju miasta.

Poziom wydatków majątkowych osiągnięty w minionym roku, był najwyższy w historii Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl