Otwarcie ulicy Matejki w najbliższą niedzielę

Prace w ramach Torowej rewolucji idą pełną parą i to pozwala na otwarcie dla ruchu ulic Matejki. Pozostały już ostatnie roboty na jezdni i w najbliższą niedzielę dużo łatwiejszy będzie przejazd w tym rejonie miasta.

W centrum miasta i na Niebuszewie jest widoczny szybko postęp prac. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby zmieścić się w zakładanym harmonogramie prac i jednocześnie pozostawiać poszczególne relacje przejezdnymi.

W najbliższą niedzielę zmieni się organizacja ruchu centrum miasta. Otwarta dla ruchu zostanie ulica Matejki.

W ramach nowego etapu wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • otwarta dla ruchu zostanie ulica Matejki (jezdnia zachodnia)
 • na wlocie północnym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego, pas prawy będzie przeznaczony do skrętu w prawo natomiast pas lewy do jazdy na wprost
 • na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego, jazda na wprost możliwa będzie w dalszym ciągu z jednego pasa, podobnie skręt w lewo tylko z jednego pasa
 • na wlocie zachodnim skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego, pas prawy będzie przeznaczony dla pojazdów skręcających w prawo natomiast pas środkowy dla pojazdów skręcających w lewo
 • zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu placu Matejki – Piłsudskiego
 • zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu placu Hołdu Pruskiego
Fot. FB /Prezydent Szczecina

W dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

 • Zamknięte pozostanie torowisko tramwajowe wzdłuż al. Wyzwolenia na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza, wzdłuż al. Niepodległości oraz w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Rodła do Matejki
 • W dalszym ciągu zamknięte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska na odcinkach objętych robotami
 • w dalszym ciągu zamknięty będzie przejazd wschodni na placu Rodła (w kierunku Niebuszewa)
 • pozostanie zamknięty przejazd północny na skrzyżowaniu plac Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia (jezdnia od strony Trasy Zamkowej)

 Prace zaplanowane na najbliższe dni:

 • Wykonanie koryta drogowo-torowego – pl. Rodła i Al. Wyzwolenia
 • Wykonanie warstwy stabilizacji – pl. Żołnierza Polskiego, ul. Piłsudskiego
 • Wykonanie odcinków odwodnienia terenu wzdłuż Al. Wyzwolenia i ul. Piłsudskiego
 • Wykonanie kanalizacji kablowej pod oświetlenie uliczne oraz kanalizacji teletechnicznej – ul. Piłsudskiego / skrzyżowanie przy Al. Niepodległości
 • Układanie kabli pod sygnalizację świetlną oraz montaż fundamentów pod słupy trakcyjne – Al. Wyzwolenia
 • Wykonanie dolnej płyty torowej z betonu pod rozjazdy – skrzyżowanie Pl. Żołnierza Polskiego / Al. Niepodległości/ Al. Wyzwolenia
 • Wykonanie warstw konstrukcji jezdni oraz podbudów – rejon pętli Dworzec Niebuszewo oraz na odc. ul. Boguchwały – ul. Kadłubka
 • Wykonanie fundamentów pod zatoki autobusowe – ul. Asnyka i prace brukarskie w obrębie Ronda Sybiraków oraz na ul. Asnyka do Pętli Dworzec Niebuszewo
 • Budowa peronu tramwajowego w ciągu ul. Matejki (dwie strony) oraz dokończenie peronu przy pl. Żołnierza Polskiego – prace brukarskie, kontynuacja
 • Prace brukarskie w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką – wykonanie chodnika oraz na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Matejki / ul. Piłsudskiego
 • Przebudowa istniejących studzienek teletechnicznych w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na przejściu dla pieszych przy Bramie Królewskiej – kontynuacja
 • Wykonanie fundamentów trakcyjnych oraz montaż słupów, przebudowa kabla trakcyjnego w rejonie ul. Małopolskiej

O ZADANIU

Prace w ramach Torowej rewolucji to jedna z największych inwestycji w mieście, a z pewnością także najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo pozwoli na poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi się ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl