„Opera z klasą” – warsztaty dla nauczycieli

Szczecin

09:15
„Opera z klasą”
źródło: Opera na Zamku

Opera na Zamku przeprowadziła pierwsze w tym sezonie artystycznym warsztaty dla nauczycieli „Opera z klasą”. „Opera z klasą” to pilotażowy projekt skierowany dla nauczycieli i uczniów szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego. Projekt szczególnie uwzględnia szkoły w miejscowościach o trudnym dostępie do kultury.

Spotkanie z kulturą

Warsztaty te to możliwość na bliskie spotkanie z kulturą – nauczyciele z całego regionu będą mogli dowiedzieć się więcej o teatrze muzycznym, jego gatunkach i ich specyfice. Poznają także historię i genezę teatru muzycznego i teatru tańca, genezę opery, czy kluczowe słownictwo z nią związane.

Bardzo istotnym elementem warsztatów jest skupienie się na faktycznym nauczaniu. Nauczyciele będą mogli dowiedzieć się jak wprowadzić elementy muzyki klasycznej na lekcjach, czy jak rozmawiać z uczniami o teatrze muzycznym, czy baletowym. Warsztaty to także prezentacja fragmentów spektakli i ćwiczenia praktyczne, a także przegląd różnych metod i narzędzi dydaktycznych wspomagających prowadzenie lekcji.

Zajęcia i Opera

13 października – po wprowadzeniu uczniów w temat sztuki operowej i tanecznej – nauczyciele przyjadą z nimi na najnowszy balet Opery na Zamku „Mały Książę” w choreografii Lucyny Zwolińskiej.

Szczegóły projektów edukacyjnych Opery na Zamku w Szczecinie: https://www.opera.szczecin.pl/dzialalnosc/edukacja

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl